بىر ئاغرىق بەردىڭ،
ئارقىدىنلا شىپاسىنى.
مۇسىبەت بەردىڭ،
تېزلا ئىشتتىڭ ئىلتىجاسىنى.
بىر قەلىب بەردىڭ،
ئىجابەت قىلدىڭ ھەر دۇئاسىنى.
بىر چىراغ بەردىڭ،
ئۆچۈرمىگىن رەب نۇر زىياسىنى.

2014- يىل 22- ئاۋغۇست